Tilbake til Fjordgaten | litterært kart over Tromsø sentrum | kart over Tromsø og Tromsdalen

Kartene er bearbeidet digitalt av Dag Magnus Andreassen og Peter Conradsen.

ansvarlig redaktør: Aud Tåga | vevmester: Trine Mellem | © 2006 Troms fylkesbibliotek |