Tilbake til Fjordgaten | kart over Tromsø sentrum 2007 | litterært kart over Tromsø sentrum

Kartet kan skrives ut i liggende format på A4-ark.

Kartene er bearbeidet digitalt av Dag Magnus Andreassen og Peter Conradsen.

ansvarlig redaktør: Aud Tåga | vevmester: Trine Mellem | © 2006 Troms fylkesbibliotek |