Tilbake til Fjordgaten | kart over Tromsø sentrum 2007 | kart over Tromsø og Tromsdalen

Mange av punktene på kartet er klikkbare. Beveg musa over kartet for å fnne punktene. Når du klikker, kommer en tekstboks opp med mer informasjon.
Kartet kan skrives ut i liggende format på A4-ark og brukes på byvandring.

Kartene er bearbeidet digitalt av Dag Magnus Andreassen og Peter Conradsen.

ansvarlig redaktør: Aud Tåga | vevmester: Trine Mellem | © 2006 Troms fylkesbibliotek |