Error processing SSI file

Om Fjordgaten

Vandring i lokal litteratur

Nettstedet Fjordgaten har henta navnet sitt fra romanen Alberte og Jacob av Cora Sandel. Menneskene i den lille byen hvor handlinga foregår vandrer mye, blant annet i Fjordgaten. Det er nok Storgata i Tromsø som er modell for Fjordgaten. ”Bevisene” for det er mange.

”Alt liv samler sig i Fjordgaten som i en kanal, ja det samles midt i gaten, for fortaugene ligger fulde av sne. På grund herav og på grund av, at de samme mennesker går mange ganger frem og tilbake, blir færdselen særdeles livlig, næsten intens – en ustanselig sort strøm under de otte buelamper.” Alberte og Jakob. Gyldendal 2002

Storgata med buelamper
Storgata en vinterdag rundt 1900. Fortauene er fulle av snø, menneskene er som en svart strøm og buelampene henger høyt over gata. © Amtmann Boye Strøm / Perspektivet Museum

Mål

Nettstedet Fjordgaten har som mål å presentere forfattere og tekster som kan relateres til Tromsø, og etter hvert også til Troms fylke.

På samme måte som Cora Sandels mennesker går mange ganger fram og tilbake, ønsker vi at brukerne av nettstedet skal kunne vandre fra sted til sted – fram og tilbake. Brukerne skal finne opplysninger om forfattere, finne smakebiter fra litteraturen, omtale av steder eller bilder som pirrer nysgjerrigheten på en slik måte at de på egen hånd orienterer seg videre. Derfor presenteres det også lenker og referanser.

Fra hver forfatterside er det lenket direkte til katalogen ved Tromsø bibliotek og byarkiv.

Teknisk

Lydfilene er i mp3-format. For å høre dem må du ha installert programvare for medieavspilling. Mp3-filer kan spilles av mange ulike multimedieavspillere.

Videoene er i Microsofts wmv-format. For å se dem må du ha installert programvare for medieavspilling. Medieavspillere som spiller wma-formatet er f.eks. Windows Media Player eller MPlayer.

Bidragsytere

Prosjektet Fjordgaten – vandring i lokal litteratur er produsert av Troms fylkesbibliotek og har mottatt prosjektstøtte fra ABM-utvikling.

Logoen er levert av Rød tråd.
Kartene er bearbeidet digitalt av Dag Magnus Andreassen og Peter Conradsen.
Hålogaland Teater har produsert lydfilene, som leses av Nils Johnson.
Ungdomshuset TVIBIT har produsert videoene.
De historiske bildene er levert av Perspektivet museum, Tromsø museum og Bladet Tromsø.
De nye bildene er tatt av fotografene Torgrim Rath Olsen, Yngve Olsen Sæbbe og medarbeidere i Troms fylkeskommune kulturetaten.
Det er innhentet tillatelse til bruk av tekster og utdrag av tekster fra rettighetshaverne. Unntak er forfattere hvor rettighetene er opphørt.

 

 


Error processing SSI file