Liv Lundberg (1944 - )

Liv Lundberg
Liv Lundberg. Foto: Heidi Grøver
Lyriker og forfatter Liv Lundberg er født i Bardu i Troms. Siden debuten med Den klare tonen (1979) har hun hatt en rekke utgivelser, både diktsamlinger, romaner og gjendiktninger. Gjennom sitt virke har hun samarbeidet med blant annet Rikskonsertene, musikere, dansere og filmskapere. Hun er professor i forfatterstudiet ved Det kunstfaglige fakultetet, Universitetet i Tromsø. Hun har vært leder for Nordnorsk forfatterlag, og leder for styret i Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival.

Poesiens irrganger

Lundberg sammenligner sin framgangsmåte med forskerens; hun er på søken etter å vinne ny innsikt og bruker ulike metoder for å nå dette målet. Derfor endrer tilnærmingen seg gjerne fra bok til bok. Hun sier selv: Det er et ønske om (eller en filosofisk interesse for) å skrive sammen poesi og teori, overvinne dualismen mellom kropp og tanke; forene bevissthet og kroppslig posisjon med filosofisk refleksjon.

Slik Lundberg beskriver poesien, er den en måte å erkjenne og utvide verden på. Gjennom sitt arbeid med gjendiktninger har hun til fulle forstått hvilket arbeid som ligger bak det å forstå hverandre, og å forstå hverandres poesi. I gjendiktninger må man gå forbi filologien og prøve å fange dikterens ståsted og sjel. Lundberg har gjendiktet Sylvia Plath, Inger Christensen, Nina Cassian og Ingrid Jonker.

Sammen med cellist Bernt Simen Lund har Lundberg begitt seg inn i musikkens verden med diktene sine. Lyrikeren sier at hun ønsker mer musikk rundt tekstene, og mener at det i bunn og grunn handler om å oversette en forestilling fra et språk til et annet. Både gjendiktninger og å jobbe med musikk til tekst handler om (…) å fange poesien (Nordlys 05.02.04).

I 2006 ga Liv Lundberg ut essaysamlingen Tekstens etiske øyeblikk og andre essay, en samling tekster som presenterer en metode for en etisk lesning av litteratur. Teksten rette seg både til studenter og akademikere som jobber med litteratur, men også andre som har ønske om å trenge dypere inn i litteraturens verden. Når jeg ikke hører hjemme (2008) er Lundbergs nyeste diktsamling.

Mer om Liv Lundberg
Hør diktet "Sansenes by " som er en hyllest til Tromsø. Diktet er trykt i Tromsøboka den fjerde. (2005)
Lån bøker av Liv Lundberg på Tromsø bibliotek og byarkiv
Om Liv Lundberg på Cappelen Damms nettsider
Om Liv Lundberg på Universitetet i Tromsøs nettsider

ansvarlig redaktør: Aud Tåga | vevmester: Trine Mellem | © 2006 Troms fylkesbibliotek |